Ga naar inhoud

Maak het met Techniek

In de techniek kun je het maken!

Omvang project

 • Inventarisatie
 • Inspiratie sessie
 • Werksessie
 • Doelgroep onderzoek
 • Associatie onderzoek
 • Klantreis
 • Bull’s Eye (merkessentie, belofte en bewijsvoering)
 • Merkconcept
 • Beeldmerk
 • Fotografie
 • Website
 • Video
 • Huisstijlhandleiding

Er is een groot tekort aan technisch personeel. Als we daar nu niet iets aan doen, wordt de nood de komende jaren steeds hoger. Alleen al voor de verduurzaming van woningen en de energietransitie zijn de komende jaren zo’n 25.000 nieuwe, geschoolde vakmensen nodig. Daarom worden er, mede gestimuleerd door de overheid, overal in het land initiatieven gestart om kinderen warm te krijgen voor het volgen van een techniekopleiding. In Het Gooi is eind 2019 een project gestart waarin het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het MBO en het bedrijfsleven samenwerken om kinderen enthousiast te maken voor techniek.

Vraag

De projectpartners benaderden ons met de vraag of wij een poster konden ontwerpen waarmee het doel en de structuur van het project visueel kon worden gemaakt. We kwamen er al snel achter dat er veel bredere vragen achter deze vraag lagen: Hoe zorgen we ervoor dat we de groep 7 en 8 leerlingen in Het Gooi (en hun ouders) ook techniek overwegen als vervolgopleiding? Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs en het bedrijfsleven zich verbindt aan dit project?

Resultaat

Het project heeft een eigen, herkenbare identiteit gekregen, waarmee de boodschap op een aansprekende manier kan worden aangeboden aan kinderen in groep 7 en 8 én hun ouders. Er is een ambitieus maar haalbaar doel vastgesteld, waar alle betrokken partijen zich samen voor inzetten.

Belichten

In de beginfase hebben we extra aandacht besteedt aan het in kaart brengen van de betrokken partijen en de belangen. Draagvlak bij en inzet van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven is erg belangrijk voor het resultaat. Opvallend bij alle betrokken partijen was hoe sterk het grote, overkoepelende belang gevoeld werd. Een goede basis voor vruchtbare samenwerking!


Het gevoel bestond, dat er juist in Het Gooi een grotere terughoudendheid zou leven onder ouders en kinderen om een technische vervolgopleiding te kiezen. Om deze aanname te toetsen hebben we een associatie onderzoek gehouden onder deze groepen. De uitslag van dit onderzoek hebben we gecombineerd met een landelijk onderzoek dat was uitgevoerd door de Erasmus Universiteit. De aanname die er in eerste instantie was, is door ons onderzoek niet bevestigd.

Richten

Met de gepassioneerde betrokkenheid van alle deelnemende partijen en de uitkomsten van de onderzoeken, konden we aan de slag met de strategie. De essentie van het project was snel benoemd: “ontdekken”. We kunnen kinderen immers wel vertellen dat techniek cool is en dat je er een mooie carrière in kan hebben, maar niks werkt beter dan ze dat zelf laten ervaren en het zo laten ontdekken. De belofte die we doen met het project, is “alle kinderen in het Gooi hun talent voor techniek laten ervaren.” Dit ambitieuze doel prikkelt en inspireert, want om het doel te halen moeten alle betrokkenen hard en vooral sámen werken. 


Om effectief te communiceren met de grote doelgroep (kinderen en hun ouders) hebben we deze in vier homogene groepen verdeeld en daar persona’s bij gemaakt. De persona’s zijn gefingeerde kinderen met een eigen achtergrond die model staan voor ‘hun’ groep. Deze persona’s hebben we ontwikkeld aan de hand van de resultaten van de onderzoeken en de input van de scholen. Voor elke persona hebben we in kaart gebracht hoe de verschillende stadia van het keuzeproces worden doorlopen: bewustwording > overweging > activatie > loyaliteit. Dit vormde de basis van het media- en communicatieplan, op basis waarvan we de middelen en uitingen hebben gemaakt. 

Inrichten

Voor het ontwikkelen van het merkconcept, hebben we de belevingswereld van de groep 7/8 leerling als uitgangspunt genomen. In de uitingen laten we leerlingen zien in de leeftijd van 13 tot 15 jaar. Dit zijn leerlingen die in het eerste of tweede jaar zitten van het voortgezet onderwijs. We hebben hier bewust voor gekozen om dat zij een voorbeeld vormen voor de groep 7/8 leerlingen. 

Als merknaam kozen we voor “Maak het met Techniek”. Deze zin heeft een mooie dubbele lading: zoveel handige en mooie “dingen” worden gemaakt door de techniek die ze bevatten. Daarbij biedt een carrière in de Techniek iemand heel mooie kansen; je kan het er helemaal maken!
We laten in de uitingen verschillende aansprekende voorbeelden zien waar techniek een belangrijk rol speelt. We willen daarmee bereiken dat kinderen bewust worden van het feit dat heel veel ‘coole’ dingen waar zij elke dag mee te maken hebben alleen kunnen worden gemaakt met techniek. Het gaat er ook om dat we beelden laten zien van toekomstige techniek. We richten ons immers op leerlingen die pas over een jaar of 10 van school komen. De wereld zal er dan al weer heel anders uitzien.

Om de belevingswereld van de kinderen aan te laten sluiten bij de wereld van het onderwijs, hebben we verschillende techniek thema’s gekozen die aansluiten bij de ’7 werelden van techniek’. Die’ 7 werelden van techniek is’ een onderwijsconcept dat op dit moment wordt gebruikt.

Verrichten

De website staat centraal in de communicatie. We hebben een site ontwikkeld die de groep 7/8 leerlingen en hun ouders aanspreekt. De site informeert, maar inspireert ook. De samenwerkingspartners uit het onderwijs en het bedrijfsleven zijn cruciaal voor het slagen van dit project, en daarom hebben we de site zo ingericht dat ook die groep goed wordt geïnformeerd. Vanzelfsprekend zonder daarmee de primaire doelgroep te verwarren. 


We hebben de volgende middelen en uitingen ontwikkeld:

 • Website
 • Campagnemateriaal
 • Nieuwsbrief
 • Signing
 • Correspondentieset (word, ppt sjablonen en e-mail handtekening)
 • Video

Verbeteren

In deze situatie heeft de opdrachtgever ervoor gekozen om de communicatie en de verdere ontwikkeling van het merk eerst door ons te laten uitvoeren om het daarna zelf over te nemen. Om de opdrachtgever te ondersteunen bij het zelf verder ontwikkelen van het merk, hebben wij een huisstijlhandboek ontwikkeld. 

Wat doen we nog meer?